vanphuphim

Dự án 3

Kích thước (dài × rộng): 1220mm × 2440mm Độ dày: 12mm, 15mm, 18mm (dung sai +/-0.5mm) Số lần tái sử dụng Loại A MS: 01: >8 lần Dung sai: Theo EN 315 Gỗ ruột ván coffa phim: Hardwood, cao su, gỗ rừng trồng, đều. Loại gỗ: A Loại phim: Dynea nâu keo WBP – Phenolic […]